Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

BİZ KİMİZ

  • Yüksek lisans öğrencilerini danışmanlık ve veri analizi konusunda eğiten
  • Araştırmacılara çalışma planlaması konusunda danışmanlık yapan
  • Verilerin analiz ve raporlamasını gerçekleştiren
  • Temel ve ileri biyoistatistik kursları veren

Danışmanlık, uygulama ve araştırma merkeziyiz.

Araştırmacıların Bizim Hakkımızdaki Görüşleri