Çalışmalarımız

 • Çalışma Türü
 • Makale
 • Tez
 • Proje
 • Bildiri
 • Toplam
 • 2014
 • 20
 • 28
 • 5
 • 7
 • 60
 • 2015
 • 72
 • 62
 • 3
 • 24
 • 161
 • 2016
 • 76
 • 61
 • 5
 • 16
 • 158
 • 2017
 • 46
 • 42
 • 1
 • 13
 • 102
 • 2018
 • 51
 • 34
 • 2
 • 6
 • 93
 • Toplam
 • 265
 • 227
 • 16
 • 66
 • 574

Projeler

Kurum/Kuruluş Proje Başlığı
Tetrapak Küçük Şeyler Doğayı Yeniler Projesi (2014)
Kırıkkale Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Üniversite Öğrencilerinde Beden Algısının Belirlenmesi (2015)
Kırıkkale Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Engelli Bireylerin ve Ailelerin Beslenme Durumunun Belirlenmesi ve Sağlıklı Beslenme Konusunda Bilinçlendirilmesi (2016)
T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aile Hekimlerinin İkinci Aşama Uyum Eğitimleri Sonuç Raporu İstatistikleri (2016)
AYBÜ, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 2016
AYBÜ, Tıp Fakültesi, Histoloji-Embiyoloji Anabilim Dalı 2016
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Beşeri ve Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcileri Yeterlilik Eğitimi Sonuç Raporu İstatistikleri (2016)
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı SRC Mesleki Yeterlilik Sınavı’nın 06 Şubat 2016 Tarihinde Yapılabilmesi için Danışmanlık Hizmeti (2016)
T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanlığı Türkiye Sigara Bırakma Hizmetlerinde Güncel Adımlar “Sigara Bırakma Hizmetleri İle İlgili Durum Değerlendirme Çalıştayı” Raporlandırma Çalışması İstatistikleri (2017)
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü  Türkiye’de Vatandaşların Sağlık Hizmetlerine Yönelik Beklenti ve Memnuniyet Araştırması (2017)
Kırıkkale Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Üniversite Öğrencilerinde Diyetisyenlik Mesleği Algısı, Popüler diyet Uygulama ve Duygusal İştah Durumunun Belirlenmesi (2017)
AYBÜ, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Profesyonelliği Güçlendirme Eğitim Programının Hemşirelikte Profesyonelliğe ve Profesyonellikle İlgili Bazı Değerlere Etkisi (2017)
362

Araştırmacı

265

Makale

227

Tez

16

Proje