Ekibimiz

Doç. Dr. Selcen YÜKSEL

Doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalında tamamlamıştır.  Doçent olarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapmaktadır.

Çalışma alanları: Rasch Model, Karma Rasch Model, Karar Analizi, Sağlık Alanında Yarar Hesabı, Ölçek Geliştirme, Maliyet Etkinlik Analizi

CV

Arş. Gör. Dr. Pervin DEMİR

Yüksek Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalında tamamlamıştır. Doktora eğitimine aynı üniversitede devam etmektedir. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Çalışma Alanları: Madde Yanıt Teorisi, Rasch Model, Test Eşitleme

Arş. Gör. Afra ALKAN

Yüksek Lisans eğitimini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalında tamamlamıştır. Doktora eğitimine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalında devam etmektedir. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Çalışma Alanları: Tanı Testleri, Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, Eşleştirme